Déan Teagmháil Linn

Note
Molaimid do chustaiméirí an leathanach FAQ atá ann sa láithreán seo a léamh sula ndéanann siad teagmháil linn ós rud é go bhfuil freagra le fáil ar chuid mhór ceisteanna ansin.
Má bhaineann do cheist le Ceadúnú Oibreoirí Iompair Bóthair, agus mura ndéileáiltear léi ar an leathanach sin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar cheann de na modhanna seo a leanas:
Ríomhphost:
rtol@transport.gov.ie
Teileafón:
091 872950 or LoCall 076 100 1601
Seoladh Poist
Ceadúnú Oibreoirí Iompair Bóthair
An Roinn Iompair
Teach Chluain Fearta
Sráid Bhríde
Baile Locha Riach
Co. na Gaillimhe
H62 ET93
Oifig Phoiblí
Tá Oifig Phoiblí RTOL suite ar an dara hurlár de Theach Chluain Fearta agus tá sí ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9.30 am go 1 pm agus ó 2 pm go 5 pm.