Táillí

Táillí Ceadúnaithe Oibreoirí Tarlaithe Bóthair

Iarratas i leith doiciméid Ceadúnaithe

Táille iarratais ar líne

Táille iarratais le haghaidh Post agus oifig phoiblí

Iarratas ar Cheadúnas Náisiúnta Oibreora Tarlaithe Bóthair a dheonú

€70 móide €100 in aghaidh gach feithicle ar leith atá san áireamh san iarratas ar cheadúnas

€90 móide €125 in aghaidh gach feithicle ar leith atá san áireamh san iarratas ar cheadúnas

Iarratas ar Cheadúnas Idirnáisiúnta Oibreora Tarlaithe Bóthair a dheonú

€70 móide €230 in aghaidh gach feithicle ar leith atá san áireamh san iarratas ar cheadúnas

€90 móide €250 in aghaidh gach feithicle ar leith atá san áireamh san iarratas ar cheadúnas

Iarratas chun feithicil bhreise a shonrú i gCeadúnas Náisiúnta Oibreora Tarlaithe Bóthair

€20 in aghaidh gach 12 mhí nó cuid de 12 mhí den tréimhse cheadúnais nach bhfuil caite

€25 in aghaidh gach 12 mhí nó cuid de 12 mhí den tréimhse cheadúnais nach bhfuil caite

Iarratas chun feithicil bhreise a shonrú i gCeadúnas Idirnáisiúnta Oibreora Tarlaithe Bóthair

€46 in aghaidh gach 12 mhí nó cuid de 12 mhí den tréimhse cheadúnais nach bhfuil caite

€50 in aghaidh gach 12 mhí nó cuid de 12 mhí den tréimhse cheadúnais nach bhfuil caite

Iarratas ar leagan dúblach nó leagan ionaid d’aon cheann de na doiciméid seo a leanas: ceadúnas oibreora; cóip dheimhnithe de cheadúnas oibreora; ceadúnas Comhphobail; cóip dheimhnithe de cheadúnas Comhphobail; diosca iompair; fianú tiománaí

€20

€25

Iarratas ar fhianú tiománaí a dheonú

€40

€45

 

Táillí Ceadúnaithe Oibreora Iompair Paisinéirí Bóthair

Iarratas i leith doiciméid Ceadúnaithe

Táille iarratais ar líne

Táille iarratais le haghaidh Post agus oifig phoiblí

Iarratas ar cheadúnas náisiúnta nó idirnáisiúnta oibreora iompair paisinéirí Bóthair a dheonú

€110

€140

Iarratas ar leagan dúblach nó leagan ionaid d’aon cheann de na doiciméid seo a leanas: ceadúnas oibreora; cóip dheimhnithe de cheadúnas oibreora; ceadúnas Comhphobail; cóip dheimhnithe de cheadúnas Comhphobail; diosca iompair.

€20

€25