Useful information

Brexit Communications Notice for Licensed International Haulage and Passenger Operators

Brexit Communications Notice

Cairt Custaiméara

Cairt Custaiméara

Tobhach dÚsáideoirí Bóthair HGV na Ríochta Aontaithe á thabhairt isteach ón 1 Aibreán 2014

Tá an fógra seo a leanas eisithe ag údaráis iompair na Ríochta Aontaithe. Má oibríonn tú feithicil earraí troma ar mheáchan 12 tona nó níos mó laistigh den Ríocht Aontaithe, cibé a n-oibríonn tú ar fruiliú nó ar luaíocht í, nó duit féin, beidh feidhm leis an tobhach nua dúsáideoirí bóthair. Féach an t-eolas here le do thoil.

Useful Legislation Links

Road Transport Act 2011


http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/act/pub/0031/index.html

Statutory Instrument No. 696 of 2011 European Union (International Market for Coach and Bus Services) Regulations


http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/si/0696.html

Statutory Instrument No. 698 of 2011 European Union (International Road Haulage Market) Regulations


http://www.irishstatutebook.ie/2011/en/si/0698.html

Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing common rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator


http://eur-lex.europa.eu/Result.do?RechType=RECH_celex&lang=en&ihmlang=en&code=32009R1071

Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1072:EN:NOT

Regulation (EC) No 1073/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services


http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V2&T2=2009&T3=1073&RechType=RECH_naturel&Submit=Search